12 vấn đề về chất lượng mà hệ thống Quản trị chất lượng trung tâm IVF cần quan tâm

12 vấn đề về chất lượng mà hệ thống Quản trị chất lượng trung tâm IVF cần quan tâm

1.  Số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân sự cần thiết. Đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo cập nhật kiến thức liên tục cho bác sĩ, nữ hộ sinh và chuyên viên phôi học.

2.  Có chương trình cụ thể trong việc nhận diện, tránh nhầm lẫn người bệnh và mẫu của người bệnh (tinh trùng, noãn, phôi).

3.  Đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, bao gồm việc xây dựng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng hệ thống phòng sạch để đảm bảo môi trường nuôi cấy và phát triển tối ưu cho phôi.

4.  Theo dõi và ghi nhận lại tất cả thông tin trong quá trình điều trị để đánh giá hiệu quả điều trị lâm sàng và giúp truy vết thông tin khi cần thiết.

5.  Thiết lập hệ thống quản lý nguy cơ để đảm bảo an toàn cho người bệnh, mẫu của người bệnh và nhân viên y tế. Đặc biệt quan tâm kiểm soát đến mức tối thiểu các biến chứng trong và sau quá trình điều trị như quá kích buồng trứng, đa thai. Quản lý các vấn đề về lưu trữ mẫu an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn.

6.  Đảm bảo các tiêu chuẩn về quản lý và sử dụng thuốc an toàn.

7.  Quan tâm đến việc tiếp nhận các phải hồi của người bệnh, cải tiến liên tục dịch vụ điều trị.

8.  Xây dựng chương trình kiểm soát chất lượng nội bộ, giúp duy trì ổn định tình trạng trang thiết bị, chất lượng vật tư tiêu hao, môi trường để nuôi cấy phôi và đảm bảo năng lực chuyên môn của từng nhân sự tham gia vào quy trình.

9.  Hiệu quả điều trị của trung tâm được kiểm soát liên tục bằng bộ các chỉ số chất lượng cụ thể.

10.  Đảm bảo các vấn đề pháp lý, tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực HTSS.

11.  Đảm bảo quyền được quyết định, tính riêng tư của người bệnh khi tham gia vào quá trình điều trị.

12.  Xây dựng văn hoá chất lượng của tổ chức, thúc đẩy quá trình cải tiến đổi mới liên tục không ngừng.

Share this post