ASPIRE MASTER CLASS: STATE OF THE ART IN IVM 2018

ASPIRE MASTER CLASS: STATE OF THE ART IN IVM 2018

IVFMD Kỷ niệm 20 năm thành công của TTTON tại Việt Nam bằng một sự kiện vô cùng quan trọng đó là  “ASPIRE MasterClass – State of the art in IVM 2018” diễn ra vào ngày 27, 28 và 29/9 tại TPHCM. Đây là Khoá học chuyên sâu về IVM – kỹ thuật nuôi trưởng thành trứng non trong TTTON.

Ngày 29/9/2018 sắp tới, các học viên quốc tế sẽ trực tiếp đến IVFMD để tiếp tục ngày học thực hành dưới sự chia sẻ của đội ngũ chuyên gia IVFMD.

5th Aspire Masterclass_Programme_A4_Page_1

5th Aspire Masterclass_Programme_A4_Page_5

5th Aspire Masterclass_Programme_A4_Page_6

Share this post