BS. Phùng Huy Tuân tham gia thực hiện TTTON từ năm 2000. Từ đó đến nay, BS. Tuân đã điều trị thành công cho hàng chục ngàn bệnh nhân hiếm muộn.

BS. Tuân có nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực hiếm muộn để cải thiện hiệu quả điều trị cho các cặp vợ chồng.

BS. Tuân tham gia đào tạo, huấn luyện kỹ thuật TTTON cho nhiều bác sĩ và trung tâm TTTON trong và ngoài nước.

Đặt lịch khám với bác sĩ IVFMD