BSCKI. Hà Nhật Anh đã có nhiều năm tham gia điều trị Hiếm muộn và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thành công cho hàng ngàn cặp vợ chồng.

Tốt nghiệp khóa đào tạo ngắn hạn về Thụ tinh trong ống nghiệm tại Đại học Quốc Gia Singapore.

BS. Nhật Anh là tác giả và đồng tác giả của nhiều công bố quốc tế trên các tập san chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản và báo cáo tại các hội nghị quốc tế.
BS. Nhật Anh đã tham gia báo cáo tại các hội nghị quốc tế.

BS. Nhật Anh là Giảng viên các khoá đào tạo về hỗ trợ sinh sản cho các bác sĩ trong và ngoài nước.

Hỏi đáp cùng bác sĩ       Đặt lịch khám với bác sĩ