BS. Hà Nhật Anh tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Sản Phụ Khoa, Đại Học Y Dược TPHCM, BS. Anh có thời gian tu nghiệp về lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại Singapore.

BS. Anh tham gia nhiều hoạt động Nghiên cứu khoa học, là tác giả và đồng tác giả của 5 công bố quốc tế trên các tập san chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản.

BS. Anh hiện còn là giảng viên khoá đào tạo “Lâm sàng trong Hỗ trợ sinh sản” và “Labo trong Hỗ trợ sinh sản”

Đặt lịch khám với bác sĩ IVFMD