Quản trị chất lượng

Vấn đề an toàn trong lưu trữ tinh trùng, noãn và phôi

Tinh trùng, noãn hoặc phôi nếu chưa sử dụng thì sẽ được đông lạnh để sử dụng cho các chu kỳ điều trị tiếp theo. Quy trình đông lạnh được hiểu đơn giản là tinh trùng, noãn và phôi chứa trong dụng cụ trữ và lưu trữ trong các bình chứa nito lỏng -196oC

An toàn trong điều trị hiếm muộn

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là phương pháp điều trị vô sinh phổ biến hiện nay và được nhiều cặp vợ chồng lựa chọn. Tuy nhiên, bên cạnh tỉ lệ thành công thì an toàn là vấn đề được tất cả các bệnh nhân quan tâm khi tham gia điều trị.

12 vấn đề về chất lượng mà hệ thống Quản trị chất lượng trung tâm IVF cần quan tâm

1. Số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân sự cần thiết. Đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo cập nhật kiến thức liên tục cho bác sĩ, nữ hộ sinh và chuyên viên phôi học.