Chuẩn hóa quy trình thụ tinh trong ống nghiệm

Chuẩn hóa quy trình thụ tinh trong ống nghiệm

Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) là một chuỗi các quy trình phức tạp được thực hiện tiếp nối nhau bởi nhiều nhân viên y tế ở các vị trí khác nhau.
+ Bác sĩ: thực hiện các công đoạn kích thích buồng trứng, chuẩn bị niêm mạc tử cung, siêu âm nang noãn,…để bệnh nhân được chuẩn bị tốt nhất trước khi chọc hút hoặc chuyển phôi.
+ Nữ hộ sinh: thực hiện một chuỗi các hoạt động đảm bảo bệnh nhân được hướng dẫn, chăm sóc tốt nhất có thể.
+ Chuyên viên phôi học: thực hiện các quy trình phức tạp bên trong phòng thí nghiệm nuôi cấy phôi để tạo ra nhiều phôi chất lượng tốt cho bệnh nhân.

Với lý do trên, để đảm bảo mỗi nhân viên y tế khi điều trị, chăm sóc bệnh nhân đều thực hiện đầy đủ các bước như nhau nhằm tránh sai sót và kết quả điều trị cho từng bệnh nhân là tốt nhất, hầu hết tất cả các trung tâm TTTON phải chuẩn hóa toàn bộ các quy trình có liên quan đến điều trị cho bệnh nhân.

Các quy trình sau khi được chuẩn hoá gọi là các quy trình thực hành chuẩn (Standard Operating Procedure – SOP). SOP gồm những kiến thức cơ bản và hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện một hoạt động hoặc quy trình. Chính vì vậy, SOP giúp đảm bảo tất cả các nhân viên y tế khi tham gia hoạt động hoặc quy trình đó đều phải tuân thủ và thực hiện như nhau.

Tuy nhiên, việc chuẩn hoá quy trình chỉ ở việc soạn thảo và cập nhật SOP vẫn chưa đủ, các trung tâm TTTON cần thực hiện việc kiểm tra đánh giá nội bộ định kỳ để biết được mức độ thực hiện đúng theo SOP của các nhân viên y tế, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp về nội dung của SOP với quy trình trong thực tế nhằm hiệu chỉnh kịp thời nâng cao tối đa vai trò của một bộ quy trình chuẩn.

Share this post