FAQs

Frequently Asked Questions


Noãn tại IVFMD có thể trữ tối đa là 3 năm. Mỗi lần hết thời hạn trữ noãn 1 năm, bệnh nhân sẽ tiếp tục đóng phí gia hạn trữ noãn nếu chưa có ý định tạo phôi. Nếu quá thời hạn tối đa 3 năm, bệnh nhân vẫn chưa tạo phôi mà muốn lưu trữ tiếp tục thì cần vui lòng liên hệ trực tiếp số Hotline 0934000074 để được hỗ trợ.

Chị có thể thực hiện thanh toán phí gia hạn trữ noãn qua 2 hình thức: trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng đến Số tài khoản Bệnh viện Mỹ Đức với thông tin chi tiết như bên dưới:

Đối với hồ sơ điều trị tại BV Mỹ Đức Tân Bình (4 Núi Thành, Phường 12, Tân Bình)

  • Số tài khoản: 3681 0000 777979
  • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV – CN Tân Bình
  • Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần bệnh viện Mỹ Đức
  • Nội dung chuyển khoản: “Họ tên vợ – Năm sinh – Đóng phí gia hạn trữ noãn – Địa chỉ email nhận biên lai đóng phí”

Sau khi nhận được phí, Chị sẽ nhận được liên hệ từ IVFMD và biên nhận phí gia hạn trữ noãn qua email Chị đã cung cấp. Trong trường hợp Chị hoặc người nhà không cung cấp email, IVFMD sẽ xác nhận qua điện thoại.

Với trường hợp thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, sau 3 ngày kể từ khi chuyển phí, nếu chưa có xác nhận từ IVFMD, Chị vui lòng liên hệ điện thoại 0934 000 074 (IVFMD Tân Bình) để được hỗ trợ thông tin.

Khi đến hạn đóng phí gia hạn, IVFMD sẽ liên hệ chị để nhắc đóng phí. Sau 3 lần liên hệ nhắc đóng phí mà việc đóng phí gia hạn vẫn chưa được thực hiện, IVFMD sẽ hủy noãn trữ theo quy định pháp luật.

Nếu không có nhu cầu sử dụng noãn đang trữ nữa, chị có thể gửi văn bản (theo mẫu IVFMD cung cấp) để yêu cầu hủy noãn. Lưu ý, văn bản này bắt buộc phải có chữ ký của chị. Dựa trên yêu cầu này, IVFMD sẽ hủy mẫu tại chỗ theo quy trình chuyên môn của khoa Hỗ trợ sinh sản (BV Mỹ Đức).

Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật, chị nên có mặt để chứng kiến việc hủy noãn và ký tên xác nhận vào việc hủy noãn. Nếu không thể hoặc không muốn tham gia, chị cần ghi rõ điều này trong văn bản yêu cầu hủy noãn.

Ngoài phương án huỷ noãn khi không có nhu cầu sử dụng, chị cũng có thể hiến noãn cho một cặp vợ chồng hiếm muộn khác để sử dụng.