IVFMD đón đoàn thẩm định chứng nhận chất lượng RTAC

Từ ngày 29/2 đến 2/3, IVFMD đón đoàn thẩm định chứng nhận chất lượng RTAC từ Ủy ban Chứng nhận Kỹ thuật sinh sản (Reproductive Technology Accreditation Committee – RTAC) thuộc Hội Sinh sản Úc (Fertility Society of Australia – FSA).

Chứng nhận RTAC là chứng nhận về kiểm soát chất lượng, bộ tiêu chuẩn tậpIVFMD-RTAC-2-01 trung về các vấn đề chính như đảm bảo quyền lợi và an toàn của bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, nhận diện và tránh nhầm lẫn bệnh nhân, xây dựng hệ thống quản trị chất lượng-quản trị nguy cơ, quan tâm về tuyển dụng và đào tạo nhân sự; quản trị thiết bị, quản trị Dược, tiếp nhận và phản hồi góp ý của bệnh nhân, nhân viên; xử trí các trường hợp biến chứng, cấp cứu; quản lý số liệu trong điều trị…

IVFMD là Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh được xem xét cấp chứng nhận chất lượng RTAC. Điều này chứng minh sự đầu tư nghiêm túc và đúng mức về kỹ thuật y tế tại IVFMD nhằm phục vụ người dân tốt hơn.