BS. Giang Huỳnh Như

BS. Giang Huỳnh Như

Y đức và chuyên nghiệp

Y đức và chuyên nghiệp

Bác sĩ Giang Huỳnh Như tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào năm 2004 và tốt nghiệp thạc sĩ phôi học lâm sàng tại Đại học Monash, Úc vào năm 2008.

Bác sĩ Giang Huỳnh Như đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, cộng tác với rất nhiều Đơn vị Hỗ trợ sinh sản trong cả nước. Ngoài ra, bác sĩ Giang Huỳnh Như còn là giảng viên thỉnh giảng của Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản, Khoa Y, Đại học Quốc gia.

Hiện tại, bác sĩ Giang Huỳnh Như là Phó trưởng Đơn vị của Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức – IVFMD.

Kinh nghiệm công tác

2014 - nay           Phó trưởng Đơn vị - Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức

2009 - nay           Bác sĩ hợp tác - IVFAS, Bệnh viện An Sinh