BS. Lê Tiểu My

BS. Lê Tiểu My

Hiệu quả và nhân văn

Hiệu quả và nhân văn

Bác sĩ Lê Tiểu My tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Cần Thơ vào năm 2007 và hoàn thành Khóa Chuyên khoa về Hỗ trợ sinh sản tại CRESH, Đại học Quốc gia Singapore.

Bác sĩ Lê Tiểu My đã cộng tác với rất nhiều Đơn vị Hỗ trợ sinh sản trong cả nước. Ngoài ra, bác sĩ Lê Tiểu My còn là đồng tác giả một số đầu sách về hiếm muộn và sản phụ khoa dành cho bệnh nhân.

Kinh nghiệm công tác

2014 - nay           Bác sĩ lâm sàng tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức

2008 - 2014         Bác sĩ hợp tác tại IVF Vạn Hạnh, IVFAS, IVF Mekong