BS. Nguyễn Khánh Linh

BS. Nguyễn Khánh Linh

Chu đáo và tận tâm!

Chu đáo và tận tâm!

Bác sĩ Nguyễn Khánh Linh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM vào năm 2006 và tốt nghiệp thạc sĩ y khoa cùng trường vào năm 2012.

Bác sĩ Nguyễn Khánh Linh đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, cộng tác với rất nhiều Đơn vị Hỗ trợ sinh sản trong cả nước. Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Khánh Linh còn là tác giả thường xuyên của nội san Y học sinh sản của Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM.

Kinh nghiệm công tác

2014 - nay           Bác sĩ lâm sàng tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức

2011 - 2016         Bác sĩ lâm sàng tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mekong