BS. Đặng Quang Vinh

BS. Đặng Quang Vinh

First, do no harm!

First, do no harm!

Bác sĩ Đặng Quang Vinh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào năm 1999 và tốt nghiệp thạc sĩ phôi học lâm sàng tại Đại học Quốc gia Singapore vào năm 2002. Trong quá trình công tác, bác sĩ Vinh đã nhiều lần tu nghiệp về thụ tinh trong ống nghiệm tại Úc, Hàn Quốc, Bỉ.

Kinh nghiệm công tác

2014 - nay           Phó trưởng Đơn vị - Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức

2007 - nay           Bác sĩ hợp tác - IVF Vạn Hạnh, IVFAS, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế…

Kinh nghiệm giảng dạy

Giảng viên thỉnh giảng - CGRH, Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM

Giảng viên thỉnh giảng - Đại học Nông lâm TPHMC