Thông tin y khoa

Thông tin y khoa

 1. Đơn vị hỗ trợ sinh sản mỹ đức (tải về)
 2. Chuyển phôi trữ (tải về)
 3. Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (tải về)
 4. Các biến chứng trong hỗ trợ sinh sản (tải về)
 5. Xét nghiệm trong chẩn đoán hiếm muộn (tải về)
 6. Hội chứng quá kích buồng trứng (tải về)
 7. Nuôi trưởng thành noãn non trong ống nghiệm (tải về)
 8. Tiêm thuốc kích thích buồng trứng trong hỗ trợ sinh sản (tải về)
 9. Lạc nội mạc tử cung và hiếm muộn (tải về)
 10. Polyp nội mạc tử cung (tải về)
 11. Ứ dịch vòi trứng và vô sinh (tải về)
 12. Đông lạnh noãn (tải về)
 13. Hỗ trợ phôi thoát màng (tải về)
 14. Nuôi cấy và chuyển phôi giai đoạn phôi ngày 5 (tải về)
 15. Hệ thống Cleanroom tại các đơn vị IVFMD (tải về)
 16. Làm gì sau khi chuyển phôi (tải về)
 17. Nuôi cấy phôi kết hợp hệ thống camera quan sát liên tục (tải về)
 18. Ri Witness hệ thống nhận diện bệnh nhân trong HTSS (tải về)
 19. Xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng (tải về)
 20. Song thai (tải về)
 21. Thụ tinh trong ống nghiệm và tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (tải về)
 22. Nuôi cấy phôi kết hợp hệ thống camera quan sát liên tục trong TTTON (tải về)
 23. Multiple Pregnancy (download)
 24. Preimplantation genetic testing (PGT) (download)
 25. Frozen embryo transfer (FET) (download)
 26. In vitro fertilization (IVF) and Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) (download)
 27. Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) (download)
 28. Intra – Uterine Insemination (IUI) (download)

Share this post