An toàn trong điều trị hiếm muộn

An toàn trong điều trị hiếm muộn

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là phương pháp điều trị vô sinh phổ biến hiện nay và được nhiều cặp vợ chồng lựa chọn. Tuy nhiên, bên cạnh tỉ lệ thành công thì an toàn là vấn đề được tất cả các bệnh nhân quan tâm khi tham gia điều trị. Những năm gần đây, với sự phát triển của những kỹ thuật mới, hiệu quả điều trị IVF đã tăng lên đáng kể, và vấn đề đảm bảo an toàn cũng được người bệnh và các Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quan tâm nhiều hơn.

An toàn được hiểu là không có biến chứng và sai sót trong suốt quá trình điều trị hiếm muộn ngay từ giai đoạn thăm khám tư vấn đầu tiên. Để đảm bảo an toàn, bên cạnh việc liên tục cập nhật những kỹ thuật mới tiên tiến hơn, các Trung tâm Hỗ trợ sinh sản cần phải quan tâm đến các vấn đề về xây dựng hệ thống quy trình chuẩn, đào tạo chuyên môn liên tục và quản lý chất lượng tại chỗ.


Hạn chế biến chứng với hệ thống quy trình chuẩn

Để duy trì một chất lượng ổn định và ít biến chứng, các hoạt động của trung tâm IVF nên được chỉ dẫn bởi các quy trình chuẩn. Quy trình chuẩn là các quy định, các hướng dẫn về cách làm việc tốt nhất dựa trên các bằng chứng khoa học hiện tại được thống nhất chung trong toàn thể nhân viên, phê duyệt và ban hành bởi Ban giám đốc bệnh viện.

Việc này đảm bảo các Bác sĩ khác khau sẽ có cùng một hướng đều trị chung cho cùng một bệnh nhân, các chuyên viên phôi học sẽ thực hiện các quy trình nuôi cấy, lưu trữ phôi và giao tử bằng phương pháp thống nhất. Như vậy, hiệu quả điều trị sẽ đạt chất lượng cao nhất và ổn định dù được thực hiện bởi bất kỳ chuyên viên nào.


Quy trình đào tạo chuyên môn liên tục

Đối với một trung tâm IVF, một hệ thống đào tạo chuẩn khi có các quy trình đào tạo riêng biệt cho từng bộ phận như nhóm Bác sĩ, Nữ hộ sinh, Hộ lý, Tiếp đón và các Chuyên viên phôi học. Điều này đảm bảo chất lượng nhân sự của trung tâm đồng đều nhau. Tất cả nhân viên trước khi tham gia vào quy trình điều trị trực tiếp cho Bệnh nhân, cần được đào tạo chuyên môn theo quy trình chung, ít nhất là khoảng 2 năm, để hiểu cơ cấu vận hành và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận.

Ngoài ra, nhân viên cần được tham gia đào tạo liên tục thông qua các hình thức tham gia hội nghị, hội thảo, báo cáo khoa học cũng như tham gia nâng cao kiến thức qua các khóa học trong, ngoài nước và các khóa đào tạo nội bộ. Điều này sẽ giúp nhân viên củng cố kiến thức và cập nhật các tiến bộ khoa học một cách liên tục, cách thực hành tốt nhất để cung cấp chất lượng chăm sóc tốt nhất và an toàn cho bệnh nhân.


Hệ thống quản trị chất lượng

Bên cạnh đầu tư về mặt chuyên môn, một hệ thống quản trị chất lượng tốt sẽ giúp trung tâm IVF duy trì ổn định kết quả có thai cao nhất đồng thời kiểm soát biến chứng ở mức thấp nhất. IVFMD tự hào là trung tâm HTSS đầu tư cho chất lượng một cách nghiêm túc và có hệ thống. Hiện tại, 12 nhân sự của Phòng quản trị chất lượng tại IVFMD là các bạn có chuyên môn về Hỗ trợ sinh sản, trực tiếp tham gia triển khai các quy trình chuẩn, kiểm soát trang thiết bị, cũng như kiểm soát các biến chứng có thể phát sinh trong quy trình hoạt động.

Share this post